OBSKAJA

OBSKAJA.

Ve vzpomínkách některých pamětníků je také používáno pojmenování: Obskoje.

Pouze jménem této železniční stanice na severu západní Sibiře za severním polárním kruhem na severozápadě Jamalo-Něneckém autonomním okruhu na okraji osady (dnes město) Labytnangi nazývají ukrajinští pamětníci údajně přísně utajovaný tábor patrně náležející pod OBSKÝ NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR a potom pod SEVERNÍ SPRÁVU NÁPRAVNĚPRACOVNÍCH TÁBORŮ A STAVBU 503 a nakonec pod OBSKÝ NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR A STAVBU 501 (všechny viz). Vězni pracovali zřejmě na stavbě železniční tratě Čum─Salechard─Igarka 1.


  1. O přísně utajované stavbě této železniční tratě viz Obský nápravněpracovní tábor a Stavba 501 pozn. 3 a 4.