OBORSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 17

OBORSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 17 (rus. Oborskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR № 17 nebo zkr. lager GUVPI NKVD [MVD] SSSR № 17).

Byl zřízen v roce 1945 a nalézal se na Dálném východě v Chabarovském kraji asi 80 km jižně od Chabarovska v Lazově okresu (rus. rajon imeni Lazo 1) v lokalitě řeky Obor. V táboře byli umístěni zajatí japonští vojáci a internovaní občané z Mandžuska a Koreje a rovněž zajatí němečtí vojáci a internovaní Poláci a Ukrajinci. Pracovali na těžbě dřeva; původní táborová devatenáctikilometrová úzkorozchodná lesní železnice je již mimo provoz. Tábor je zmiňován také v záznamech z roku 1947. V roce 2004 byl v jeho prostorách sklad dělostřelecké munice a chemických zbraní současné ruské armády.


  1. Viz Lazův důl pozn. 1.