NYROBLAG

NYROBLAG (zkr. z rus. Nyrobskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL] neboli čes. Nyrobský nápravněpracovní tábor).

Zřízen: 4. 1. 1945 vyčleněním z USOLLAGU (viz) 1.

Zrušen: působil ještě 1. 1. 1960.

Byl podřízen: do 4. 3. 1947 Správě táborů lesního průmyslu Lidového komisariátu (od 15. 3. 1946 Ministerstva) vnitra SSSR (rus. Upravlenije lagerej lesnoj promyšlennosti Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR nebo zkr. ULLP NKVD [MVD] SSSR) a potom Hlavní správě táborů lesního průmyslu Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej lesnoj promyšlennosti Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULLP MVD SSSR); od 2. 4. 1953 do 28. 1. 1954 Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva spravedlnosti SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva justiciji SSSR nebo zkr. GULAG MJu SSSR) a potom Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULAG MVD SSSR); od 2. 8. 1954 znovu Hlavní správě táborů lesního průmyslu Ministerstva vnitra SSSR a potom od 13. 6. 1956 opět Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva vnitra SSSR; od 27. 10. 1956 do 1. 12. 1957 Hlavní správě nápravněpracovních kolonií Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych kolonij Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GUITK MVD SSSR); potom Ministerstvu vnitra Ruské sovětské federativní socialistické republiky (rus. Ministěrstvo vnutrennich děl Rossijskoj sovětskoj federativnoj socialističeskoj respubliky nebo zkr. MVD RSFSR) a konečně od 5. 2. 1958 Hlavní zvláštní správě pro řízení hospodářské činnosti podniků těžby dřeva Ministerstvo vnitra Ruské sovětské federativní socialistické republiky (rus. Glavnoje specialnoje upravlenije dlja rukovodstva chozjajstvennoj dějatělnosťju lesozagotovitělnych predprijatij Ministěrstvo vnutrennich děl Rossijskoj sovětskoj federativnoj socialističeskoj respubliky nebo zkr. Glavspecles [GSL] MVD RSFSR).

Nacházel se: na středním Uralu v Molotovské (dnes Permská) oblasti.

Správa sídlila: na severu oblasti na břehu řeky Kolvy v obci Nyrobu ve stejnojmenném (dnes Čerdynský) okresu 2.

Oficiálně udávané počty vězňů: 7. 1945 13414; 1. 1. 1946 12475; 1. 1. 1947 14065; 1. 1. 1948 24870; 1. 1. 1950 20282; 1. 1. 1952 24810; 12. 4. 1952 23353 3; 1. 1. 1953 25113; 15. 7. 1953 15819; 1. 1. 1954 15043; 1. 1. 1955 16851; 1. 1. 1956 17552; 1. 1. 1958 19073; 1. 1. 1959 19618; 1. 1. 1960 14362.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: těžba dřeva; práce v opravnách lodí v Berjozovském zimním kotvišti (na řece Berjozovaja); dřevozpracující výroba (pražce a nábytek); oděvní a obuvnická výroba; hrnčířská výroba; vykládka a nakládka lodí; práce ve slévárnách; stavební výroba; obsluha železničních vleček; práce ve strojírenských dílnách; zemědělská výroba; cihlářská výroba; občanská výstavba; stavby silnic a úzkokolejných tratí.


  1. Do Nyroblagu byla převedena: dosavadní Nyrobské táborové oddělení a Bondjugské táborové oddělení doplněná dosavadním Bubylským táborovým střediskem spolu s Kolvinským zemědělským hospodářstvím a Berjozovskými ústředními opravnami (viz Usollag pozn. 6. 

  2. Před bolševickým převratem v roce 1917 proslulé poutní místo připomínající dramatickou historii nástupu Romanovců na ruský trůn. Do Nyrobu byl v roce 1601 Borisem Godunovem poslán do vyhnanství a potom zavražděn strýc budoucího prvního cara z rodu Romanovů Michail Nikitič. Bolševici však většinu památek zbudovaných na paměť romanovského mučedníka postupně zbořili. Po rozpadu Sovětského svazu začala tradice poutního místa znovu ožívat. 

    Ještě v roce 2003 sídlily v Čerdynském okrese správy deseti (a přímo v Nyrobu tří) z dvaceti devíti Nápravních kolonií Hlavní správy výkonu trestu Ministerstva spravedlnosti Ruské federace (rus. Ispravitělnaja kolonija Glavnogo upravlenija ispolněnija nakazanija Ministěrstva justicii Rossijskoj federaciji nebo zkr. IK GUIN Minjust RF) v Permské oblasti. A stále se jim všem dohromady říká Nyroblag (!).

  3. Z toho 4172 žen. 

    4065 vězňů bylo odsouzeno za kontrarevoluční činnost.