NOVYJ PUŤ

NOVYJ PUŤ (čes. Nová cesta).

Osada u ústí řeky Pani do řeky Nazin vybudovaná v neobydlené bažinaté tajze v Aleksandrovském okresu v Narymském okruhu v Západosibiřském kraji (od roku 1944 území Tomské oblasti) násilně přesídlenými rolníky z evropského Ruska a dalších oblastí tehdejšího Sovětského svazu v době násilné kolektivizace zemědělství a likvidace kulaků počátkem třicátých let 1. Byla spravována Aleksandrovsko-Vajchovským úsekovým velitelstvím (rus. Aleksandrovsko-Vajchovskaja učastkovaja komendatura) SIBLAGU (viz). Po několika týdnech byly v osadě ponecháni pouze starci a ženy s dětmi a všichni práceschopní muži byli převezeni do Tomska a uvrženi do táborů SIBLAGU. Viz rovněž OSTROV NAZIN a NARYMLAG.


  1. V době násilné kolektivizace zemědělství a likvidace kulaků na přelomu dvacátých a třicátých byly z evropské části Sovětského svazu a z Kavkazu násilně vyhnány tisíce rodin dosud samostatně hospodařících rolníků (sedláků) neboli kulaků a nuceně usidlovány ve vzdálených a dosud hospodářsky neosvojených územích Sovětského svazu. 

    O původu slova kulak viz Narymlag pozn. 3.