NOVOTAMBOVLAG

NOVOTAMBOVLAG (zkr. z rus. Novo-Tambovskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL] neboli čes. Novotambovský nápravněpracovní tábor).

Zřízen: 19. 8. 1938.

Zrušen: 5. 9. 1941 zařazením do NIŽAMURLAGU (viz) 1.

Byl podřízen: zpočátku Hlavní správě nápravněpracovních táborů Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULAG NKVD SSSR); od 13. 4. 1939 do 28. 2. 1940 Hlavní správě nápravněpracovních táborů Lidového komisariátu vnitra SSSR a Správě nápravněpracovních táborů a kolonií Správy Lidového komisariátu vnitra SSSR v Chabarovském kraji (rus. Upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej i kolonij Upravlenija Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR po Chabarovskomu kraju nebo zkr. UITLK UNKVD po Chabarovskomu kr.) a potom pouze Správě nápravněpracovních táborů a kolonií Správy Lidového komisariátu vnitra SSSR v Chabarovském kraji; nakonec od 26. 2. 1941 Správě táborů lesního průmyslu Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Upravlenije lagerej lesnoj promyšlennosti Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. ULLP NKVD SSSR).

Nacházel se: ve východní Sibiři na severovýchodě Chabarovského kraje.

Správa sídlila: v městě Komsomolsk na Amuru 2.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 1. 1940 15000 3; 1. 7. 1940 11267; 1. 1. 1941 14168; 1. 7. 1941 12963.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: těžba dřeva.


  1. V souvislosti s převzetím Novotambovlagu byl na správě Nižamurlagu zřízen samostatný lesní odbor podřízený přímo Správě táborů lesního průmyslu Lidového komisariátu vnitra SSSR. 

  2. Ruští historici nevysvětlují původ názvu tábora, byl však možná inspirován lokací některé táborové jednotky v oblasti dnes zřejmě již zaniklé obce nedaleko Komsomolska na Amuru; možná předchůdkyně tří současných přístavů na dolním toku Amuru nazvaných obdobně – prvním za Komsomolskem na Amuru po proudu řeky je Srednětambovskoje a vzápětí následuje Nižnětambovskoje a nakonec Verchnětambovskoje. Nelogičnost pořadí je nejspíš důsledkem různé doby jejich vzniku. 

  3. Prvními obyvateli Novotambovlagu byli vězni převedení z jiných táborů: dva tisíce z Kraslagu, 1500 z Dallagu a 1000 z Tomasinlagu (všechny viz).