NOVOSIÓLKI

NOVOSIÓLKI.

Pouze jménem této vesnice ve východním Polsku v bývalém Tarnopolském vojvodství (pol. wojewódstvo tarnopolskie) západně od Tarnopolu, od násilného rozdělení Polska mezi Německo a Sovětský svaz v září 1939 ukr. Novosilky v Ternopolské oblasti (ukr. Ternopilska oblast) na jihozápadě Ukrajinské sovětské socialistické republiky (od roku 1990 samostatná Ukrajinská republika), označují polští historici tábor, v němž Lidový komisariát vnitra SSSR (rus. Narodnyj komissariat vnutrennich děl SSSR nebo zkr. NKVD SSSR) od března do června 1941 internoval 800 polských vojáků a funkcionářů polské státní správy a úřadů 1. Tábor byl umístěn ve stanech a provizorních barácích a internovaní pracovali na stavbě místní silnice.


  1. O internovaných Polácích viz Andižanský tábor Správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu vnitra SSSR č. 26 pozn. 1.