NOVOSIBIRSKÝ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU SSSR PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE

NOVOSIBIRSKÝ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU SSSR PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE (rus. Novosibirskij lager Narodnogo komissariata vnutrennich děl [NKVD] SSSR dlja vojennoplennych) 1.

Byl zřízen zřejmě již v roce 1941 v lokalitě města Novosibirsk v Novosibirské oblasti na jihovýchodě západní Sibiře patrně v uvolněných objektech SIBLAGU (viz) a byl určen pro Poláky převezené po sovětské okupaci východních území Polska v září a říjnu 1939 do internace v Sovětském svazu 2. V následujícím roce byl reorganizován na NOVOSIBIRSKÝ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE A ZVLÁŠTNÍ KONTINGENT (viz). Viz rovněž NOVOSIBIRSKLAG.


  1. Byl podřízen Správě pro válečné zajatce Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Upravlenije po vojennoplennym Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. UV NKVD SSSR). 

  2. Viz Andižanský tábor Správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu vnitra SSSR č. 26 pozn. 1.