NOVOSIBIRSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 199

NOVOSIBIRSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 199 (rus. Novosibirskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR № 199 nebo zkr. lager GUVPI NKVD [MVD] SSSR № 199).

Ve vzpomínkách některých pamětníků nazývaný: Novosibirsklag.

Byl zřízen zřejmě koncem roku 1943 z dosavadního NOVOSIBIRSKÉHO TÁBORA LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE A ZVLÁŠTNÍ KONTINGENT (viz) na jihovýchodě západní Sibiře 3200 km východně od Moskvy v Novosibirské oblasti v povodí řeky Ob v lokalitě města Novosibirsk. První transport přibyl 19. 9. 1944 a postupně bylo do tábora soustředěno téměř deset tisíc zajatců a internovaných. Počátkem roku 1945 v mimořádně stoupla úmrtnost: v lednu z 8000 zajatců a internovaných zemřelo 628 a během prvních dvaceti dnů února dalších 373. Tábor poskytoval pracovní síly především pro Lidový komisariát stavebnictví SSSR (rus. Narodnyj komissariat po stroitělstvu SSSR nebo zkr. Narkomstroj SSSR) na stavbu závodu těžkého strojírenství (dnes akciová společnost Tjažstankogidropres), pro Lidový komisariát výroby munice SSSR (rus. Narodnyj komissariat bojepripasov SSSR nebo zkr. Narkom bojepripasov SSSR) pro práci v kombinátu č. 179 (dnes státní podnik Strojírenský závod trustu Sibselmaš) a pro Lidový komisariát výroby obráběcích strojů SSSR (rus. Narodnyj komissariat stankostrojenija SSSR nebo zkr. Narkomstankostroj SSSR) pro práci v novosibirském závodě Sibstankostroj (dnes akciová společnost Stankosib); zajatci a internovaní pracovali také na stavbě obytných domů v Novosibirsku. Tábor je uváděn ještě ve výkazech z roku 1948. Nedávno byly na území města nalezeny čtyří hřbitovy bývalých válečných zajatců; hřbitov v Leninském obvodu Novosibirska je podle ruských historiků jedním z největších na Sibiři.