ALDANSKÝ NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR DALSTROJE

ALDANSKÝ NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR DALSTROJE (rus. Aldanskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL] Dalstroja).

Další oficiálně používaná označení: Ispravitělno-trudovoj lager (ITL) Aldanskogo dorožno-stroitělnogo upravlenija Dalstroja; Aldanstroj.

Zřízen: 31. 3. 1941.

Zrušen: po 21. 3. 1943.

Byl podřízen: Hlavní správě výstavby Dalekého severu Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije stroitělstva Dalněgo severa Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GUSDS či DALSTROJ) 1.

Nacházel se: v severovýchodní Sibiři na Dálném východě v Jakutské autonomní sovětské socialistické republice (dnes Republika Sacha) 1.

Správa sídlila: u ústí řeky Východní Handygy (rus. Vostočnaja Chandyga) do řeky Aldanu v hornické osadě Handyze v Tompském okrese.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 10. 1941 4612; 1. 1. 1942 7587; 1. 1. 1943 3179 2; 21. 3. 1943 2973.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba silnice od ústí Východní Handygy (rus. Vostočnaja Chandyga) na sever do 700 km vzdáleného Batagaje k hornímu toku řeky Jany za severním polárním kruhem a na východ do 650 km vzdáleného Kadykčanu na Kolymě v Magadanské oblasti 3.


  1. O Dalstroji viz Sevvostlag pozn. 3. 

  2. Z toho 1 žena (!). 

    1697 vězňů bylo odsouzeno za kontrarevoluční činnost.

  3. Podél trasy stavby bylo rozmístěno šest táborových jednotek (oddělení nebo středisek) organizačně náležejících do komplexu Aldanského nápravněpracovního tábora Dalstroje.