NOVOCHOPJORSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 62

NOVOCHOPJORSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 62 (rus. Novochopjorskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariatavnutrennich děl SSSR № 62 nebo zkr. lager GUVPI NKVD SSSR № 62).

Byl zřízen v lednu 1943 na východní hranici Voroněžské oblasti se Stalingradskou (dnes Volgogradská) oblastí asi 270 km jihovýchodně od Voroněže u města Novochopjorsk na březích přítoku Donu řeky Chopjor předislokováním OSTROGOŽSKÉHO ROZŘAĎOVACÍHO TÁBORA LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE (viz) s německými vojáky zajatými v obvodu bojových operací Jižního frontu. V dubnu téhož roku byl přejmenován na NĚKRYLOVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 62 (viz) podle železniční stanice Někrylovo nedaleko Novochopjorska.