NOVOHRAD VOLYNSKYJ

NOVOHRAD VOLYNSKYJ.

Ve vzpomínkách polských pamětníků je používáno polské pojmenování: Novogród Wolyński (Zwiahel) 1.

Pouze jménem tohoto starobylého polského města na severu Ukrajinské sovětské socialistické republiky (od roku 1990 samostatná Ukrajinská republika) v Žitomirské oblasti, označují polští historici dočasný tábor, v němž po sovětské anexi východních polských území v září 1939 internoval Lidový komisariát vnitra SSSR (rus. Narodnyj komissariat vnutrennich děl SSSR nebo zkr. NKVD SSSR) polské vojáky a funkcionáře polské státní správy a úřadů z obsazených území 2. Tábor byl zřízen v říjnu 1939 a zrušen v únoru 1940; byl umístěn v místních kasárnách a podle polských historiků jím prošlo kolem 12000 Poláků Řadoví vojáci a poddůstojníci byli postupně převáděni do táborů v Krivoroží (rus. Krivorožje; ukr. Kryvorižžja) a na severu Sovětského svazu v Archangelsku a Kotlasu 3.


  1. Polské pojmenování města je ukázkou vytrvalé neochoty Poláků smířit se s ruskými (později sovětskými) nároky na historická polská území. První zprávy o hradu Zwiahel jsou z poloviny 13. století; v roce 1796 koupilo hrad Rusko a výnosem Kateřiny II. byl přejmenován na Novgorod Volynskij. Poláci však neustále zdůrazňují polský původ starobylého města a za ruským názvem alespoň v závorce uvádějí původní polské pojmenování hradu a města. Za druhé světové války během okupace německou armádou byl dokonce používán pouze název Zwiahel. 

  2. O internovaných Polácích viz Andižanský tábor Správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu vnitra SSSR č. 26 pozn. 1. 

  3. Viz Krivorožský tábor Lidového komisariátu SSSR pro válečné zajatce