ALDANSKÝ NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR 11

ALDANSKÝ NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR 11 (rus. Aldanskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL] 11).

Další oficiálně používaná označení: Stroitělno-ekspluatacionnoje upravlenije 11 i ispravitělno-trudovoj lager; SEU 11 i ITL; Ispravitělno-trudovoj lager (ITL) № 11.

Zřízen: 3. 5. 1948.

Zrušen: patrně mezi 15. 2. 1951 a 27. 3. 1952.

Byl podřízen: v roce 1948 Zvláštní hlavní správě Ministerstva vnitra SSSR (rus. Specialnoje glavnoje upravlenije Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. SGU MVD SSSR či Glavspeccvetmet); v roce 1949 Hlavní správě zásobování vojenských sil Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije vojennogo snabženija Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GUVS MVD SSSR) a ještě téhož roku 6. zvláštnímu odboru Ministerstva vnitra SSSR (rus. 6-oj Specialnyj otděl Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. 6-oj Specotděl MVD SSSR).

Nacházel se: na Dálném východě na jihu Jakutské autonomní sovětské socialistické republiky (dnes Republika Sacha) 1.

Správa sídlila: 470 km od Jakutska v hornické oblasti na Aldanské náhorní plošině v Aldanském ulusu (jak okres) v městě Aldan a později 100 km jižněji v obci Čulman.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 7. 1948 1022; 1. 1. 1949 3056; 1. 1. 1950 4612; 1. 1. 1951 1393.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: těžba B-9 v Aldanském okresu; geologický průzkum rýžovišť; příprava těžby v Čulmanském uhelném dole; stavba a provoz závodu na čištění a třídění rudy a úpravny rud; bytová a komunální výstava v obci Čulman; těžba dřeva; stavba elektrického vedení vysokého napětí Čulman─objekt č. 5.


  1. Viz Džugdžurlag pozn. 1.