NOVÁ ZEMĚ

NOVÁ ZEMĚ (rus. Novaja Zemlja).

Tímto názvem je označována skupina táborů na tomto souostroví mezi Karským a Barentsovým mořem Severního ledového oceánu hluboko za severním polárním kruhem. Podle pamětníků vznikly již koncem třicátých let pro příslušníky polské armády převezené po sovětské okupaci východních území Polska v září a říjnu 1939 do internace v Sovětském svazu a nasazené na práci ve zdejších uhelných a rudných dolech. Doly patřily trustu Vorkutaugol a přilehlé tábory zřejmě VORKUTLAGU nebo později také PEČORLAGU (oba viz) se správami na pevnině v Komijské autonomní sovětské socialistické republice (dnes Republika Komi v rámci Ruské federace) 1.


  1. Nová země je administrativně součástí sousední Archangelské oblasti. 

    Vorkutaugol je dodnes největším těžebním podnikem v Komijské republice.