ALDANLAG

ALDANLAG (zkr. z rus. Aldanskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL] neboli čes. Aldanský nápravněpracovní tábor).

Další oficiálně používané označení: Aldanzoloto.

Ve vzpomínkách některých pamětníků nazývaný: Aldan.

Zřízen: 7. 6. 1947.

Zrušen: 29. 4. 1953.

Byl podřízen: po celou dobu trvání Zvláštní hlavní správě Ministerstva vnitra SSSR (rus. Specialnoje glavnoje upravlenije Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. SGU MVD SSSR či Glavspeccvetmet) se zařazením pod Správu nápravněpracovních táborů a kolonií Ministerstva vnitra Jakutské ASSR (rus. Upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej i kolonij Ministěrstva vnutrennich děl Jakutskoj ASSR nebo zkr. UITLK MVD Jakutskoj ASSR); až teprve těsně před zrušením od 2. 4. 1953 převeden pod Hlavní správu nápravněpracovních táborů Ministerstva spravedlnosti SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva justiciji SSSR nebo zkr. GULAG MJu SSSR).

Nacházel se: na Dálném východě.

Správa sídlila: na jihu Jakutské autonomní sovětské socialistické republiky (dnes Republika Sacha) 470 km jižně od Jakutska v městě Aldan na břehu stejnojmenné řeky 1.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 8. 1947 2792; 1. 1. 1948 3590; 1. 3. 1952 2356 2; 1. 1. 1953 2068; 15. 4. 1953 1706.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: těžba zlata v Lebedinských rudných dolech 3; pozemní práce; investiční výstavba; těžba dřeva.


 1. Zima ve zdejším kraji trvá kolem sedmi měsíců a průměrná teplota vzduchu v lednu dosahuje až -44°C. 

  Tábor byl rozdělen na několika táborových odděleních rozmístěných u jednotlivých šachet; přímo v Aldanu bylo 6. táborové oddělení.

  Podle některých ruských historiků část táborů Aldanlagu byla soustředěná do skupiny označované jako Aldanzoloto.

  Viz rovněž Džugdžurlag pozn. 1.

 2. 329 vězňů bylo odsouzeno za kontrarevoluční činnost. 

 3. Tábor byl zřízen spolu s dalšími sedmi k zajišťování pracovní síly podle potřeb zlatých dolů. 

  Viz Lebedinyj.

  Zdejší zlatá ložiska byla objevena počátkem 20. let dvacátého století. Město Aldan vzniklo v roce 1939 vedle největšího naleziště na místě osady Nezametnyj a dodnes je významným centrem ruského průmyslu těžby zlata.