NIŽNIJ CHATYNGNACH

NIŽNIJ CHATYNGNACH.

Tábor na dolním toku stejnojmenné říčky před jejím ústím do řeky Kolymy v severovýchodní Sibiři na Dálném východě ve východní části Magadanské oblasti v současném Jagodnojském okresu. Původně náležel do SEVVOSTLAGU (viz); proti proudu řeky byly další tábory na VODOPJANOVOVĚ NALEZIŠTI a o několik kilometrů jižněji tábor u osady CHATYNNACH (oboje viz) 1. V padesátých letech patřil do SEVLAGU (viz). Od konce devadesátých let je lokalita neobydlená. Viz rovněž KOLYMALAG.


  1. Všechna naleziště spravovala Severní báňská správa (rus. Severnoje gornorudnoje upravlenije nebo zkr. SGRU) Dalstroje. 

    V roce 1937 bylo naleziště Nižnij Chanyngnach s Vodopjanovovým nalezištěm spojeno do jednoho podniku s nalezišti 8. března (rus. 8-e marta) a Leďanoj.

    O Dalstroji viz Sevvostlag pozn. 3.