NIŽNĚTAMBOVSKOJE

NIŽNĚTAMBOVSKOJE.

Názvem tohoto přístavu na dolním toku Amuru ve východní Sibiři na severovýchodě Chabarovského kraje 140 km severovýchodně od Komsomolsk na Amuru označují pamětníci skupinu táborů náležejících do NIŽAMURLAGU (viz).