ALČEVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 474

ALČEVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 474 (rus. Alčevskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Ministěrstva vnutrennich děl SSSR № 474 nebo zkr. lager GUVPI MVD]SSSR № 474).

Byl zřízen v roce 1948 na jihovýchodě Ukrajinské sovětské socialistické republiky (od roku 1990 samostatná Ukrajinská republika) v Stalinské oblasti (dnes ukr. Doněcka oblast) v lokalitě města Alčevsku asi devadesát kilometrů severovýchodně od hlavního města oblasti Stalino (dnes ukr. Doněck) a byl určen pro zajaté Němce a společně s Německem bojující rumunské a maďarské vojáky a zejména pro internované Poláky a Ukrajince a příslušníky dalších národů 1; všichni pracovali pro Ministerstvo uhelného průmyslu SSSR (rus. Ministěrstvo ugolnoj promyšlennosti SSSR nebo zkr. MUG SSSR) v uhelných dolech Donbasu 2.


  1. Mezi internovanými bylo také mnoho Slováků odvlečených na jaře 1945 ze Slovenska do SSSR. 

    Zdejší lokalita byla ve druhé polovině čtyřicátých let doslova „protkána“ zajateckými tábory: kromě nedalekého Arťomovského tábora Hlavní správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Ministerstva vnitra SSSR č. 415 byl asi 35 km jižně rozmístěn Krasnolučský tábor Hlavní správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu [od roku 1946 Ministerstva] vnitra SSSR č. 256 a ještě o 10 km dále Čisťakovský tábor Hlavní správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Ministerstva vnitra SSSR č. 177 a asi 50 km směrem na jihovýchod Jenakijevský tábor Hlavní správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Ministerstva vnitra SSSR č. 472 a za ním Makejevský tábor Hlavní správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Ministerstva vnitra SSSR č. 471 (všechny viz) a potom již tábory přímo v Doněcku a jeho okolí.

  2. O Donbasu viz Donlag pozn. 5.