NIŽNĚDONLAG

NIŽNĚDONLAG (zkr. z rus. Nižně-Donskoj ispravitělno-trudovoj lager [ITL] neboli čes. Dolnodonský nápravněpracovní tábor).

Další oficiálně používaná označení: Ispravitělno-trudovoj lager (ITL) i Stroitělstvo orositělnych i gidrotěchničeskich sooruženij; UGOGS 1.

Zřízen: 4. 8. 1952 sloučením MARTYNOVSKÉHO NÁPRAVNĚPRACOVNÍHO TÁBORA a CIMLJANSKÉHO NÁPRAVNĚPRACOVNÍHO TÁBORA (oba viz).

Zrušen: 15. 10. 1953 a táborové jednotky byly předány Správě nápravněpracovních táborů a kolonií Správy ministerstva spravedlnosti SSSR v Rostovské oblasti (rus. Upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej i kolonij Upravlenija Ministěrstva justiciji SSSR po Rostovskoj oblasti nebo zkr. UITLK UMJu po Rostovskoj obl.).

Byl podřízen: Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULAG MVD SSSR) a od 2. 4. 1953 Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva spravedlnosti SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva justiciji SSSR nebo zkr. GULAG MJu SSSR).

Nacházel se: na jihu Ruska v Rostovské oblasti.

Správa sídlila: v Romanovském okresu v obci Novo-Soljonovskij (dnes město Volgodonsk).

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 9. 1952 37678 2; 1. 1. 1953 23607 3; 15. 3. 1953 23760; 15. 7. 1953 6558; 11. 1953 4002.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: pokračování stavby Donského průplavu; stavba rozdělovacích kanálů: Hornosalského (rus. Verchně-Salskij), Bogačevského a Sadkovského; výstavba vodních děl na Dolním Donu (rus. Nižnij Don) 4 a Usťdoněckého říčního přístavu; dokončovací práce na stavbě Cimljanského vodního díla a Dolnědonského (rus. Nižně-Donskoj) a Azovského kanálu; zabezpečování provozu Cimljanské hydroelektrárny a zařízení sloužících lodní dopravě na Cimljanském vodním díle; bytová a komunální výstavba; průmyslová výstavba; stavba administrativních objektů Dontonnělstroje Ministerstva dopravy a spojů SSSR (rus. Ministěrstvo putěj soobščenija SSSR nebo zkr. MPS SSSR); práce v ústředních opravnách; práce v dřevozpracujícícm kombinátu; práce v autoopravnách; zabezpečování provozu ústřední dopravní kanceláře a dalších železničních služeb; těžba kamene a štěrku; nakládka a vykládka materiálů; práce v Čaltyrské cihelně.


  1. Ruští historici bohužel zkratku nevysvětlují. 

  2. 1524 vězňů bylo odsouzeno za kontrarevoluční činnost. 

  3. Podle jiných pramenů 21087. 

    Z toho 973 žen.

    1127 vězňů bylo odsouzeno za kontrarevoluční činnost.

  4. Zřejmě odtud byl odvozen název tábora.