NIŽEGORODSKÝ NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR

NIŽEGORODSKÝ NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR (rus. Nižegorodskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL]).

Zřízen: 6. 4. 1931 přejmenováním MARIJSKÉHO NÁPRAVNĚPRACOVNÍHO TÁBORA (viz).

Zrušen: 1. 8. 1931 přeměněním na BALACHLAG (viz).

Byl podřízen: Zplnomocněnému zastoupení Jednotné hlavní politické správy SSSR v Nižegorodském kraji (rus. polnomočnoje predstavitělstvo Objediněnnogo glavnogo političeskogo upravlenija SSSR po Nižegorodskomu kraju nebo zkr. PP OGPU SSSR po Nižegorodskomu kr.) 1.

Nacházel se: ve středním Povolží v Nižegorodském kraji 2 v Marijské oblasti (později Marijská autonomní sovětská socialistická republika; dnes Marijská republika v rámci Ruské federace; mar. Republika Marij El 3).

Správa sídlila: v Kozmoděmjanském okresu v přístavu Dubovaja Balka.

Oficiálně udávané počty vězňů: 15. 4. 1931 6000.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: ruští historici nezjistili.


  1. Jednotná hlavní politická správa SSSR (rus. Objediňonnoje glavnoje političeskoje upravlenije SSSR) byla do roku 1934 předchůdkyní všesvazového Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Narodnyj komissariat vnutrennich děl SSSR nebo zkr. NKVD SSSR). 

  2. Pozd. Gorkijská a dnes opět Nižegorodská oblast. 

  3. Rovněž Republika Mari El.