ALAPAJEVSKÝ TÁBOR SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 200

ALAPAJEVSKÝ TÁBOR SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 200 (rus. Alapajevskij lager Upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR № 200 nebo zkr. lager UVPI NKVD SSSR № 200) 1.

V dosud zpřístupněných dokumentech je poprvé uváděn v roce 1944. Byl rozmístěn na středním Uralu ve Sverdlovské oblasti asi 180 km severně od Sverdlovsku (od roku 1991 znovu historický název Jekatěrinburg) v Alapajevském okrese v městě Alapajevsk na řece Nejvě 2. V táboře byli umístěni němečtí zajatci a zajatí vojáci dalších armád bojujících po boku Německa se Sovětským svazem a internovaní Poláci a Ukrajinci a příslušníci řady zemí. Pracovali především v místních rudných a uhelných dolech; v roce 1945 bylo 3200 zajatců a internovaných vyčleněno pro Lidový komisariát dopravy a spojů SSSR (rus. Narodnyj komissariat putěj soobščenija SSSR nebo zkr. NKPS SSSR) na stavbu železnice Alapajevsk-Sosva. Poslední dosud známý údaj o táboru je z března 1947 [3].


  1. V roce 1945 přejmenován na Alapajevský tábor Hlavní správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu [od roku 1946 Ministerstva] vnitra SSSR č. 200 (rus. Alapajevskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR № 200 nebo zkr. lager GUVPI NKVD [MVD] SSSR № 200). 

  2. Starobylé město Alapajevsk proslulo v prvních letech bolševické vlády jako místo popravy 18. 7. 1918 v nedalekém dole Nižňaja Selimskaja druhé části ruské císařské (carské) rodiny; dnes je důl poutním místem. 

    Již počátkem čtyřicátých let byla v lokalitě Alapajevská nápravněpracovní kolonie Správy nápravněpracovních kolonií Správy Lidového komisariátu vnitra SSSR ve Sverdlovské oblasti (rus. Alapajevskaja ispravitělno-trudovaja kolonija Upravlenija ispravitělno-trudovych kolonij Upravlenija Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR [UITK NKVD]) s kapacitou 230 vězňů pracujících v místních dolech.

    Současně s Alapajevským táborem Správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu vnitra SSSR č. 200 byly v blízkém okolí Alapajevska rozmístěny také další tábory: Režský tábor Hlavní správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu [od roku 1946 Ministerstva] vnitra SSSR č. 314 vzdálený 56 km, Arťomovský tábor Hlavní správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Ministerstva vnitra SSSR č. 523 vzdálený 61 km nebo Asbestský tábor Správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu vnitra SSSR č. 84 vzdálený rovněž jen 93 km (všechny viz).