NIKOLAJEVSKÝ NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR

NIKOLAJEVSKÝ NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR (rus. Nikolajevskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL]).

Další oficiálně používané označení: Stroitělstvo 201 i ispravitělno-trudovoj lager (ITL).

Zřízen: 13. 4. 1939 vyčleněním z DALLAGU (viz).

Zrušen: 23. 9. 1942.

Byl podřízen: zpočátku společně Hlavní správě nápravněpracovních táborů Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULAG NKVD SSSR) a Správě nápravněpracovních táborů a kolonií Správy Lidového komisariátu vnitra SSSR v Chabarovském kraji (rus. Upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej i kolonij Upravlenija Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR po Chabarovskomu kraju nebo zkr. UITLK UNKVD po Chabarovskomu kr.); od 9. 4. 1940 pouze Hlavní správě nápravněpracovních táborů Lidového komisariátu vnitra SSSR; od 13. 9. 1940 Hlavní správě táborů výstavby vodohospodářských zařízení Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej gidrotěchničeskogo stroitělstva Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. Glavgidrostroj NKVD SSSR nebo GULGTS NKVD SSSR) a od 24. 10. 1941 Hlavní správě táborů průmyslové výstavby Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej promyšlennogo stroitělstva Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GLAVPROMSTROJ či GULPS NKVD SSSR). Během tří a půl roku fungování Nikolajevského nápravněpracovního tábora se čtyřikrát (!) vyměnil jeho řídící orgán.

Nacházel se: v severovýchodní Sibiři v Chabarovském kraji.

Správa sídlila: v městě Nikolajevsk na Amuru na břehu Amurského limanu proti Sachalinu.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 1. 1940 4476; 1. 7. 1940 4504; 1. 1. 1941 5605; 1. 7. 1941 4965; 1. 1. 1942 3589; 1. 7. 1942 3136; 1. 10. 1942 3213.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: práce na zlepšení splavnosti dolního toku Amuru v úseku od Komsomolska na Amuru do Nikolajevska; údržba plavební hloubky ve Východní plavební komoře limanového jezera Amuru a v Sachalinské vodní komoře (v Tatarském průlivu); údržba plavební hloubky v přístupech do Nikolajevského přístavu; stavba loděnice; stavba přístavu; stavba dřevozpracujícího kombinátu; stavba sídliště; práce v cihelně; lesní práce a těžba dřeva; zakládání lomů; výroba hloubících zařízení a dřevěných lodí v Chabarovsku.