NIKOLAJEVSKLAG

NIKOLAJEVSKLAG (patrně zkr. z rus. Nikolajevskije lagerja neboli čes. Nikolajevské tábory).

Podle pamětníků šlo o skupinu táborů na Dálném východě v Chabarovském kraji v lokalitě Nikolajevska na Amuru. Nejspíš šlo o NIKOLAJEVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 21 (viz).