NIESLUCHOW

NIESLUCHOW.

Pouze jménem této obce ve východním Polsku v bývalém Tarnopolském vojvodství (pol. wojewódstvo tarnopolskie) severovýchodně od Lvova, po násilném rozdělení Polska mezi Německo a Sovětský svaz v září 1939 ukr. Něsluchiv v Lvovské oblasti (ukr. Lvivska oblast) na západě Ukrajinské sovětské socialistické republiky (od roku 1990 samostatná Ukrajinská republika), označují polští historici VÝROBNÍ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE (rus. proizvodstvennyj lager Narodnogo komissariata vnutrennich děl [NKVD] SSSR dlja vojennoplennych), v němž od října 1939 do června 1941 bylo internováno asi 600 polských vojáků a funkcionářů polské státní správy a úřadů 1. Tábor byl umístěn v hospodářských budovách bývalého panství hraběte Dzieduszyckého a internovaní pracovali na stavbě místní silnice.


  1. O internovaných Polácích viz Andižanský tábor Správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu vnitra SSSR č. 26 pozn. 1.