NĚRČINSKÉ TÁBOROVÉ ODDĚLENÍ

NĚRČINSKÉ TÁBOROVÉ ODDĚLENÍ (rus. Něrčinskoje lagernoje otdělenije [LO]).

Další oficiálně používané označení: Něrčinskoje selskochozjastvennoje lagernoje otdělenije (LO).

Zřízeno: v roce 1951.

Zrušeno: 29. 4. 1953.

Podřízeno: Zvláštní hlavní správě Ministerstva vnitra SSSR (rus. Specialnoje glavnoje upravlenije Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. SGU MVD SSSR či Glavspeccvetmet) a od 12. 2. 1953 Balejlagu (viz).

Nacházel se: v jihovýchodní Sibiři v Čitské oblasti 1.

Správa sídlila: v městě Něrčinsk.

Oficiálně udávané počty vězňů: 12. 5. 1953 532.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: zemědělské práce; práce v lese.


  1. Viz rovněž Borlag pozn. 3.