NĚRČINLAG

NĚRČINLAG (zkr. z rus. Něrčinskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL] neboli čes. Něrčinský nápravněpracovní tábor).

Zřízen: 19. 3. 1941.

Zrušen: 28. 6. 1941 po útoku Německa na SSSR.

Byl podřízen: Hlavní správě táborů průmyslové výstavby Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej promyšlennogo stroitělstva Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GLAVPROMSTROJ či GULPS NKVD SSSR).

Nacházel se: v jihovýchodní Sibiři v Čitské oblasti 1.

Správa sídlila: v městě Něrčinsk.

Oficiálně udávané počty vězňů: 15. 6. 1941 636.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: vstavba Něrčinské cementárny.


  1. Viz rovněž Borlag pozn. 3.