NĚMNYRLAG

NĚMNYRLAG (zkr. z rus. Němnyrskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL] neboli čes. Němnyrský nápravněpracovní tábor).

Další oficiálně používané označení: Ispravitělno-trudovoj lager (UTL) pri trestě Aldansljuda.

Zřízen: 29. 11. 1951 z táborové jednotky Správy nápravněpracovních táborů a kolonií Ministerstva vnitra Jakutské ASSR (rus. Upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej i kolonij Ministěrstva vnutrennich děl Jakutskoj ASSR nebo zkr. UITLK MVD Jakutskoj ASSR) zřízené v létě téhož roku při rudném dole Timpton a mající zabezpečovat pracovní síly pro všechny podniky Glavsljudy (zkr. z rus. Glavnoje upravlenije sluďanoj promyšlennosti Ministěrstva vnutrennich děl SSSS neboli čes. Hlavní správa průmyslu těžby a zpracování slíd Ministerstva vnitra SSSR).

Zrušen: 29. 4. 1953.

Byl podřízen: Hlavní správě průmyslu těžby a zpracování slíd Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije sluďanoj promyšlennosti Ministěrstva vnutrennich děl SSSS nebo zkr. Glavsljuda či GUSP MVD SSSR).

Nacházel se: na Dálném východě.

Správa sídlila: na jihu Jakutské autonomní sovětské socialistické republiky (dnes Republika Sacha) zpočátku v Timptonském okrese v osadě Čulman (dnes obec podřízená přímo městu Nerjungi) a později naopak severním směrem v Tommotském okrese (dnes Aldanský ulus) v přístavním městě Tommot na řece Aldanu 1.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 5. 1952 2192 2; 1. 6. 1952 2400; 1. 1. 1953 1674; 1. 3. 1953 1770.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: těžba flogopitu v dole Tommot; zemědělské práce a práce v lese; stavební údržba; stavba elektrického vedení vysokého napětí; práce v dřevozpracujícím kombinátu; práce v elektrárně; práce v dopravním závodě.


  1. Ruští historici nevysvětlují původ názvu tábora. Byl však nazván nejspíš podle umístění hlavní táborové jednotky u řeky Bolšoj Nimnyr v blízkosti osad Malyj Nimnyr (dnes již neobydlené) a Bolšoj Nimnyr (dnes již rovněž poloopuštěné). 

    Viz Džugdžurlag pozn. 1.

  2. Z toho 243 žen. 

    73 odsouzených za kontrarevoluční činnost.