NĚLIDOVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 285

NĚLIDOVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 285 (rus. Nělidovskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR № 285 nebo zkr. lager GUVPI NKVD SSSR № 285).

Je zmiňován v dosud zveřejněných dokumentech z 8. 6. 1945. Byl dislokován na západě evropské části Ruska ve Velikolukské oblasti (po jejím zrušení v roce 1957 území Kalininské dnes Tverské oblasti) v lokalitě železniční stanice (dnes město) Nělidovo. Kontingent tvořili hlavně zajatí Němci a příslušníci rumunské a maďarské armády bojující po boku Německa proti Sovětskému svazu a internovaní Poláci. V následujícím roce se správa přestěhovala do 120 km západně vzdáleného města Velikije Luky a tábor byl přejmenován na VELIKOLUKSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 285 (viz).