NĚKSIKAN

NĚKSIKAN.

Názvem této hornické osady na břehu řeky Berelech na Kolymské silnici v severovýchodní Sibiři na Dálném východě na severozápadě Magadanské oblasti v dnešním Susumanském okresu dvacet kilometrů jihozápadně od SUSUMANU (viz) označují pamětníci tábor zřejmě podléhající 6. (SUSUMANSKÉMU) SAMOSTATNÉMU TÁBOROVÉMU STŘEDISKU SEVVOSTLAGU (viz) 1. Vězni pracovali v zlatých dolech Čaj-Urjanské báňské správy (rus. Čaj-Urjinskoje gornopromyšlennoje upravlenije nebo zkr. ČUGPU) Dalstroje 2. Po druhé světové válce tábory v susumanské lokalitě náležely částečně do BĚRLAGU a částečně do ZAPLAGU (oba viz); v Něksikanu sídlil počátkem padesátých let také NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR BERELECHSKÉ RAJONOVÉ SPRÁVY GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU DALSTROJE (viz) 3.


  1. Viz také Bolševik, Čaj-Urja, Čelbaňa, Čkalovovo naleziště, Frunzeho naleziště a Komsomolec. 

    O Kolymské silnici viz Adygalach pozn. 2.

  2. O Dalstroji viz Sevvostlag pozn. 3. 

  3. Dnes těžbu provádí družstvo Něksikan-zoloto (rus. artěl Něksikan-zoloto).