NĚKRYLOVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 62

NĚKRYLOVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 62 (rus. Někrylovskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariatavnutrennich děl SSSR № 62 nebo zkr. lager GUVPI NKVD SSSR № 62).

Vznikl v dubnu 1943 na východě Voronežské oblasti v lokalitě železniční stanice Někrylovo nedaleko Novochopjorsku přejmenováním dosavadního NOVOCHOPJORSKÉHO TÁBORA HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 62 (viz). Byl určen pro německé zajatce z obvodu bojových činností Voroněžského frontu a měly v něm být soustředěny čtyři tisíce zajatců. V následujícím roce byl nahrazen NĚKRYLOVSKÝM TÁBOREM HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 169 (viz).