NĚKRYLOVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU SSSR č. 169

NĚKRYLOVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU SSSR č. 169 (rus. Někrylovskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR № 169 nebo zkr. lager GUVPI NKVD SSSR № 169).

Byl zřízen v létě 1944 z NĚKRYLOVSKÉHO TÁBORA HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 62 (viz) v lokalitě železniční stanice Někrylovo nedaleko Novochopjorsku na východě Voronežské oblasti. Byli v něm soustředěni zajatí Němci a maďarští a rumunští vojáci; mezi internovanými převažovali Poláci a Ukrajinci. Je zmiňován také v záznamech z konce roku 1945.