NĚBITDAGSKÝ NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR

NĚBITDAGSKÝ NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR (rus. Něbitgaskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL]).

Další oficiálně používaná označení: Ispravitělno-trudovoj lager pri Upravleniji Stroitělstva № 5 Glavnogo upravlenija šossejnych dorog Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. ITL pri Upr. Stroitělstva № 5 GUŠOSDORa MVD SSSR; Stroitělstvo Glavnogo upravlenija šossejnych dorog Ministěrstva vnutrennich děl SSSR № 5 i ispravitělno-trudovoj lagernebo zkr. Stroitělstvo GUŠOSDORa MVD SSSR № 5 i ITL).

Zřízen: 30. 4. 1949.

Zrušen: 10. 6. 1950 předáním Odboru nápravněpracovních kolonií Ministerstva vnitra Turkmenské sovětské socialistické republiky (rus. Otděl ispravitělno-trudovych kolonij Ministěrstva vnutrennich děl Turkmenskoj sovětskoj socialističeskoj respubliky nebo zkr. OITK MVD Turkmenskoj SSR).

Byl podřízen: Hlavní správě silnic Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenija šossejnych dorog Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GUŠOSDOR MVD SSSR).

Nacházel se: ve střední Asii v Turmenské sovětské socialistické republice (dnes samostatná Turkmenská republika (turk. Turkmenistán Respublikasy).

Správa sídlila: na západě republiky v hornickém městě Něbit-Dag (dnes turk. Nebitdag).

Oficiálně udávané počty vězňů: plánovaný stav 5500; 1. 12. 1949 3170; 1. 1. 1950 3088; 1. 7. 1950 2541 1.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba silnic v Turkmenské SSR pro Ministerstva ropného zpracovatelského průmyslu (rus. Ministěrstvo něftěpererabatyvašuščej promyšlennosti SSSR nebo zkr. MNP SSSR).


  1. Z toho 359 žen.