ALAMBAJ

ALAMBAJ.

Podle této osady na stejnojmenném přítoku řeky Čumyše na jihozápadní Sibiři v Altajském kraji v dnešním Zarinském okresu nazývají pamětníci skupinu blíže neurčeného počtu táborů patrně Správy nápravněpracovních táborů a kolonií Správy ministerstva vnitra SSSR v Altajském kraji (rus. Upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej i kolonij Upravlenija Ministěrstva vnutrennich děl SSSR po Altajskomu kraju nebo zkr. UITLK UMVD po Altajskomu kr.). Tábory byly zřízeny po druhé světové válce a vězni stavěli Západosibiřskou železnici v úseku Altajskaja-Artyšta; alambajskou skupinu tvořily například tábory ZMAZNĚVO, BLINOV, MOSTOSTROJ a KOPAJEM (všechny viz).