NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR VÝSTAVBY BÁŇSKÝCH A HUTNÍCH PODNIKŮ

NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR VÝSTAVBY BÁŇSKÝCH A HUTNÍCH PODNIKŮ (rus. Ispravitělno-trudovoj lager [ITL] Stroitělstva gorno-metallurgičeskich predprijatij).

Zřízen: 7. 9. 1950 přejmenováním STAVBY 994 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM (viz).

Zrušen: patrně mezi 30. 12. 1950 a 10. 2. 1951 přejmenováním na ŽELEZLAG (viz).

Byl podřízen: Hlavní správě táborů průmyslové výstavby Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej promyšlennogo stroitělstva Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GLAVPROMSTROJ či GULPS MVD SSSR).

Nacházel se: v jižní Sibiři v Krasnojarském kraji 1.

Správa sídlila: patrně v městě Krasnojarsk 2.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 1. 1951 15793.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: práce na Stavbě báňských a hutních podniků; těžba dřeva v Krasnojarském leschozu 3; stavba kusé koleje v železniční stanici Rešoty; stavba železniční odbočky; výstavba překladiště; stavba sídliště; zakládání dolů; pomocné zemědělské práce.


  1. V letech 1935─1960 v různých obdobích sídlilo v Krasnojarském kraji třicet táborových komplexů. 

  2. V letech 1935─1956 byl Krasnojarsk sídlem správ jedenáct táborů. 

    Ještě v roce 2003 bylo v Krasnojarsku sídlo tří ze třiceti Nápravních kolonií Hlavní správy výkonu trestu Ministerstva spravedlnosti Ruské federace (rus. Ispravitělnaja kolonija Glavnogo upravlenija ispolněnija nakazanija Ministěrstva justicii Rossijskou federaciji nebo zkr. IK GUIN Minjust RF) v Krasnojarském kraji.

  3. Leschozy (zkr. z rus. lesnoje chozjajstvo neboli čes. lesní hospodářství) byly odvětvovou variantou sovchozů; sovchozy (zkr. z rus. sovětskoje chozjajstvo neboli čes. sovětské hospodářství) byly státní podniky zemědělské nebo živočišné výroby v SSSR. 

    Mnohé sovchozy zaměstnávaly výlučně vězně. Vězni si je nejprve vybudovali a potom v nich sami pracovali.