NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR STAVBY USOLSKÉHO ZÁVODU BÁŇSKÝCH ZAŘÍZENÍ

NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR STAVBY USOLSKÉHO ZÁVODU BÁŇSKÝCH ZAŘÍZENÍ (rus. Ispravitělno-trudovoj lager [ITL] Stroitělstva Usolskogo zavoda gornovo oborudovanija).

Zřízen: 18. 2. 1947.

Zrušen: patrně v listopadu 1947.

Obnoven: patrně 2. 10. 1948.

Znovu zrušen: 19. 4. 1949 přejmenováním na USLAG (viz).

Byl podřízen: Zvláštní hlavní správě Ministerstva vnitra SSSR (rus. Specialnoje glavnoje upravlenije Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. SGU MVD SSSR či Glavspeccvetmet) a od 25. 9. 1947 Zvláštní hlavní správě Ministerstva vnitra SSSR se zařazením pod Správu nápravněpracovních táborů a kolonií Správy ministerstva vnitra SSSR v Irkutské oblasti (rus. Specialnoje glavnoje upravlenije Ministěrstva vnutrennich děl SSSR v sostavě Upravlenija ispravitělno-trudovych lagerej i kolonij Upravlenija Ministěrstva vnutrennich děl SSSR po Irkutskoj oblasti nebo zkr. SGU MVD SSSR v sostavě UITLK UMVD po Irkutskoj obl.).

Nacházel se: ve východní Sibiři v Irkutské oblasti.

Správa sídlila: severně od Irkutska v městě Usolje-Sibirskoje na Angaře.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 6. 1947 709; 1. 9. 1947 1514; 1. 11. 1947 2396.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba Usolského závodu báňských zařízení; stavba dřevozpracujícího provozu a strojírenských opraven; stavba ústřední elektrárny; bytová výstavba; stavba železniční tratě; těžba dřeva; těžba kamene; těžba písku a štěrku; výroba struskových tvárnic.