NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR PROMŽILSTROJ DALSTROJE

NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR PROMŽILSTROJ DALSTROJE (rus. Ispravitělno-trudovoj lager [ITL] Promžilstroj Dalstroja).

Další oficiálně používaná označení: Ispravitělno-trudovoj lager (ITL) Promžilstrojitělstva; Lagernoje otdělenije (LO) Promžilstroja; Stroitělnoje lagernoje otdělenije Glavnogo upravlenija Severo-Vostočnych ispravitělno-trudovych lagerej nebo zkr. Stroitělnoje LO USVITLa; Strojlagotdělenije.

Zřízen: mezi 1. 9. 1951 a 20. 5. 1952 1.

Zrušen: po 1. 1. 1954 2.

Byl podřízen: v roce 1952 Hlavní správě nápravněpracovních táborů Dalstroje (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Dalstroja nebo zkr. GU IT lagerej Dalstroja) 3 a v letech 1953─1954 Hlavní správě severovýchodních nápravněpracovních táborů (rus. Glavnoje upravlenije Severo-Vostočnych ispravitělno-trudovych lagerej nebo zkr. USVITL).

Nacházel se: v severovýchodní Sibiři na Dálném východě v Magadanské oblasti.

Správa sídlila: v Magadanu na břehu Ochotského moře 4.

Oficiálně udávané počty vězňů: 20. 5. 1952 3164 5; 1. 8. 1953 2000.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: průmyslová a bytová výstavba; stavba silnic; práce v lese; práce v cihelně; práce v kamenolomu.


  1. Příklad velice často se opakujícího jevu: ruským historikům se nepodařilo nalézt jakýkoliv dokument o zřízení tábora a pouze pojednou se tábor začal objevovat ve statistických výkazech. Vězni byli pouhým pracovním materiálem a podle toho s nimi bylo zacházeno: s jeho dodávkami se zjevně manipulovalo a po přesném přehledu o pohybu nikdo netoužil. 

  2. Totéž jako v pozn. 1: záznam ve statistickém výkazu z 1. 1. 1954 je poslední zmínkou o táboru a pak jako kdyby po něm slehla zem. 

  3. O Dalstroji viz Sevvostlag pozn. 3. 

  4. Viz Běrlag pozn. 2. 

  5. 1152 vězňů bylo odsouzeno za kontrarevoluční činnost.