NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR OMSKSTROJE

NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR OMSKSTROJE (rus. Ispravitělno-trudovoj lager (ITL) Omskstroja).

Další oficiálně používané označení: Omlag.

Zřízen: 20. 5. 1950.

Zrušen: 24. 7. 1953.

Byl podřízen: zpočátku Hlavní správě táborů průmyslové výstavby Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej promyšlennogo stroitělstva Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GLAVPROMSTROJ či GULPS MVD SSSR) a od 6. 10. 1951 Hlavní správě táborů pro výstavbu závodů na zpracování ropy a výrobu umělých tekutých paliv Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej po stroitělstvu něftěpererabatyvajuščich zavodov i predprijatij iskusstvennogo židkogo topliva Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. Glavspecněftěstroj MVD SSSR či GSNS MVD SSSR); od 2. 4. 1953 až do zrušení Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva spravedlnosti SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva justiciji SSSR nebo zkr. GULAG MJu SSSR).

Rozmístěn: v jihozápadní Sibiři v Omské oblasti a hlavni táborové středisko se nalézalo asi pět kilometrů od Omska po řece Irtyši.

Správa sídlila: v městě Omsk 1.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 8. 1950 1902; 1. 1. 1951 3350; 1. 1. 1952 6685; 1. 4. 1952 9734 2; 1. 1. 1953 21335; 1. 4. 1953 28646 3; 1. 7. 1953 14868 4.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba závodu na zpracování ropy v Omsku; stavba teplárny v Omsku; stavba letiště; stavba armádních skladů; stavba pontonového mostu přes řeku Om; stavba elektrického vedení vysokého napětí; stavba železničního mostu přes řeku Om; bytová a komunální výstavba; stavba dvou cihelen; stavba závodu na výrobu z armovaného betonu a železobetonu; stavba továrny na kyslík; stavba městského kolektoru a čisticích zařízení kanalizace; těžba dřeva v téměř devatenáct tisíc kilometrů vzdáleném (!) Bratském okrese v Irkutské oblasti; stavba silnic; stavba dřevozpracujícího kombinátu; stavba závodu na drcení kamene v Borovém v Kokčetavské oblasti v sousední Kazašské sovětské socialistické republice 5; stavba závodu na výrobu škvárových tvárnic; stavba kamenolomu a těžba kamene.


  1. V roce 1953 v souvislosti s rozhodnutím Ministerstva vnitra SSSR č. 00576 povolit „písemný styk s příbuznými a přijímání balíčků odsouzeným válečným zajatců a internovaným, jakož i občanům jiných států odsouzeným [do nápravněpracovního tábora] vojenskými senáty Sovětské armády v zahraničí“ bylo v Omsku zřízeno doručovací středisko označené jako tábor č. 10 (rus. lager № 10). 

  2. Z toho 3019 žen. 

    735 vězňů bylo odsouzeno za kontrarevoluční činnost.

  3. Podle jiných údajů 28131. 

  4. Z toho 3377 žen. 

    2066 vězňů bylo odsouzeno za kontrarevoluční činnost.

  5. Dnes Soltustin kazakstan oblysy v samostatné Kazašské republice (kaz. Kazakhstan Respublikasy).