NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR KOMBINÁTU APATIT

NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR KOMBINÁTU APATIT (rus. Ispravitělno-trudovoj lager [ITL] kombinata Apatit).

Další oficiálně používaná označení: Upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej i kombinata Apatit nebo zkr. Upr. IT lagerej i kombinata Apatit; Ispravitělno-trudovoj lager (ITL) i Stroitělstvo kombinata Apatit; Ispravitělno-trudovoj lager (ITL) při Stroitělstvě kombinata Apatit.

Zřízen: 27. 5. 1950 z Nápravněpracovní kolonie č. 6 Odboru nápravněpracovních kolonií Správy Ministerstva vnitra SSSR v Murmanské oblasti (rus. Ispravitělno-trudovaja kolonij № 6 Otděla ispravitělno-trudovych kolonij Upravlenija Ministěrstva vnutrennich děl SSSR Murmanskoj oblasti nebo zkr. ITK № 6 OITK UMVD SSSR Murmanskoj obl.).

Zrušen: 29. 4. 1953 včleněním do BĚLREČLAGU (viz).

Byl podřízen: Hlavní správě táborů důlních a hutních závodů Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej gorno-metallurgičeskich predprijatij Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULGMP MVD SSSR). Hlavní správě táborů důlních a hutních závodů Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej gorno-metallurgičeskich predprijatij Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULGMP MVD SSSR).

Nacházel se: za severním polárním kruhem v Murmanské oblasti na Kolském poloostrově.

Správa sídlila: 175 km jižně od Murmanska v městě Kirovsku.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 7. 1950 1803; 1. 12. 1950 7337; 1. 1. 1951 8213; 1. 1. 1952 10446; 1. 3. 1952 10016 1; 1. 1. 1953 10151; 1. 5. 1953 3932; 7. 1953 2939.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: práce v kombinátu Apatit 2; těžba apatitu v dole Kirov; stavba Juksporrjokského rudného dolu; stavba tunelů v Kukimsvumčorru nedaleko Kirovsku a v Juksporrjoku; stavebně montážní práce pro Kirpstroj kombinátu Apatit (v lokalitě železniční stanice Šonguj v dnešním Kolském okrese); investiční výstavba dodávaná kombinátem Apatit; těžba dřeva v lokalitách železničních stanic Louchi (fin. Louhi) a Engozero jižně pod severním polárním kruhem na území Karelo-Finské sovětské socialistické republiky (dnes Respublika Karelija v rámci Ruské federace; fin. Karjala) 3.


  1. 47 vězňů bylo odsouzeno za kontrarevoluční činnost. 

  2. Dnes průmyslový komplex Apatit sdružující přes dvacet podniků.pro těžbu a zpracování apatito-nefelinových rud. 

  3. U železničních stanic Šonguj, Louchi a Engozero byla zřízena táborová oddělení.