NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR DMITROVSKÝCH STROJÍREN

NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR DMITROVSKÝCH STROJÍREN (rus. Ispravitělno-trudovoj lager [ITL] Dmitrovskogo mechaničeskogo zavoda).

Ve vzpomínkách některých pamětníků nazývaný: Dimitrovskij mechzavod.

Zřízen: 9. 9. 1938 po zrušení NÁPRAVNĚPRACOVNÍHO TÁBORA A STAVBY SAMOSTATNÉHO DMITROVSKÉHO OKRESU HLAVNÍ SPRÁVY NÁPRAVNĚPRACOVNÍCH TÁBORŮ LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR (viz).

Zrušen: 10. 8. 1940 předáním objektů Stavbě Kujbyševského vodního díla a převedením vězňů do SAMARLAGU (viz).

Byl podřízen: Hlavní správě nápravněpracovních táborů Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULAG NKVD SSSR).

Nacházel se: ve středním Rusku v Moskevské oblasti 1.

Správa sídlila: severně od Moskvy v městě Dmitrovu 2.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 10. 1938 2066 3; 1. 1. 1939 2273; 1. 1. 1940 2371; 7. 1940 1643.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: práce v Dmitrovských strojírnách Hlavní správy nápravněpracovních táborů Lidového komisariátu vnitra SSSR 4.


 1. V letech 1932─1956 bylo v různých dobách v Moskevské oblasti ještě 34 dalších ústředně řízených táborů (táborových komplexů). Kromě toho desetitisíce vězňů se nalézaly v táborech podléhajících oblastním orgánům. 

  Přímo v Moskvě sídlily správy čtyř ústředně řízených táborů.

  Ještě v roce 2003 bylo v Moskevské oblasti devatenáct Nápravních kolonií Hlavní správy výkonu trestu Ministerstva spravedlnosti Ruské federace (rus. Ispravitělnaja kolonija Glavnogo upravlenija ispolněnija nakazanija Ministěrstva justicii Rossijskoj federaciji nebo zkr. IK GUIN Minjust RF).

  V Moskvě sídlí dvě nápravní kolonie.

 2. Dnes přístav na trase Moskevského kanálu. 

  V Dmitrovu sídlily rovněž správy: 1932-1938 Dmitrovlagu; 1938 Nápravněpracovního tábora a Stavby samostatného Dmitrovského okresu Hlavní správy nápravněpracovních táborů Lidového komisariátu vnitra SSSR; 1949-1952 Stavby 560 s nápravněpracovním táborem a 1952-1953 Nápravněpracovního tábora „AŠ“ (všechny viz). V roce 1945 zde sídlil také Dmitrovský tábor Hlavní správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu vnitra SSSR č. 272 (viz).

 3. Z toho 296 odsouzených jako společensko nebezpečné živly (rus. socialno opasnyj element nebo zkr. SOE) nebo společensko škodlivé živly (rus. sociaĺno vrednyj element nebo zkr. SVE). 

 4. Řízených nejprve Odborem průmyslových podniků Hlavní správy nápravněpracovních táborů Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Otděl promyšlennych predprijatij Glavnogo upravlenija ispravitělno-trudovych lagerej Narodnogo komissariat vnutrennich děl SSSR nebo zkr. Otděl prompredprijatij GULAGa NKVD SSSR) a potom Lesním odborem (rus. Lesnoj otděl Glavnogo upravlenija ispravitělno-trudovych lagerej Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. Lesnoj otděl GULAGa NKVD SSSR).