NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR BĚRELECHSKÉ RAJONOVÉ SPRÁVY GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU DALSTROJE

NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR BĚRELECHSKÉ RAJONOVÉ SPRÁVY GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU DALSTROJE (rus. Ispravitělno-trudovoj lager [ITL] Berelechskogo rajonnogo geologorazvědočnogo upravlenija Dalstroja) 1.

Další oficiálně používaná označení: Lagernoje otdělenije Berelechskogo rajonnogo geologorazvědočnogo upravlenija nebo zkr. LO Berelechskogo RajGRU; Lagernoje otdělenije Berelechskogo geologorazvědočnogo upravlenija nebo zkr. LO Berelechskogo GRU.

Zřízen: mezi 1. 2. 1951 a 22. 5. 1951.

Zrušen: mezi 1. 8. 1953 a 3. 9. 1953.

Byl podřízen: v letech 1951─1952 Hlavní správě nápravněpracovních táborů Dalstroje (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Dalstroja nebo zkr. GU IT lagerej Dalstroja) 2 a potom Hlavní správě severovýchodních nápravněpracovních táborů (rus. Glavnoje upravlenije Severo-Vostočnych ispravitělno-trudovych lagerej nebo zkr. USVITL).

Nacházel se: v severovýchodní Sibiři na Dálném východě v Magadanské oblasti.

Správa sídlila: v povodí horní Kolymy v obci Něksikan na řece Berelech.

Oficiálně udávané počty vězňů: 22. 5. 1951 2712; 1. 9. 1951 2815 3; 1. 6. 1952 2776; 1. 8. 1953 634.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: geologický průzkum; zemědělské práce.


  1. Rajon byl vyšší řídící mezičlánek ve vnitřním uspořádání sovětských táborů, vzniklý zřejmě v důsledku potřeby sladit (propojit) jejich strukturu s činností specializovaných výrobních správ a dalších penitenciárních institutů, zabezpečujících vězeňskou nebo nucenou pracovní sílu pro aktuální potřeby sovětského národního hospodářství nebo jednotlivých regionů země. 

  2. O Dalstroji viz Sevvostlag pozn. 3. 

  3. Z toho 100 žen.