NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR A STAVEBNÍ OBNOVA PLAVEBNÍ KOMORY A PŘEHRADY ZNAMENITAJA

NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR A STAVEBNÍ OBNOVA PLAVEBNÍ KOMORY A PŘEHRADY ZNAMENITAJA (rus. Ispravitělno-trudovoj lager [ITL] i Stroitělstvo po rekonstrukciji šljuza i plotiny Znamenitaja).

Další oficiálně používané označení: Znamenitstroj.

Zřízen: 11. 10. 1940.

Zrušen: 28. 6. 1941 1.

Obnoven: 23. 7. 1943.

Znovu zrušen: patrně mezi 1. 5. 1944 a 1. 7. 1944.

Byl podřízen: Hlavní správě táborů výstavby vodohospodářských zařízení Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej gidrotěchničeskogo stroitělstva Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. Glavgidrostroj NKVD SSSR nebo GULGTS NKVD SSSR) a od 23. 7. 1943 Hlavní správě táborů průmyslové výstavby Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej promyšlennogo stroitělstva Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GLAVPROMSTROJ či GULPS NKVD SSSR).

Nacházel se: na severu Ruska ve Vologodské oblasti.

Správa sídlila: v Sokolském okresu ve vesnici Šera (dnes zřejmě již zaniklé).

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 1. 1944 423; 1. 4. 1944 475.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: obnova plavební komory a přehrady Znamenitaja na řece Suchoňa (při výtoku řeky z jezera Kubenskoje; součást Volžsko-severodvinské vodní cesty) 2.


  1. Kromě příkazu Lidového komisariátu vnitra SSSR z října 1940 zřídit tábor nenalezli ruští historici v dochovaných dokumentech z následujícího období žádné další zmínky; znovu byl jmenován až v souhrnném rozkazu o zrušení některých táborů po útoku Německa na SSSR. Proto podle jejich názoru možná z neznámých důvodů ani tehdy nestačil vzniknout. 

  2. Přehrada Znamenitaja byla vybudována v první polovině devatenáctého století a hloubka řeky již neodpovídala potřebám stále intenzivnější lodní dopravy.