AKŤUBINSKÝ TÁBOR SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 222

AKŤUBINSKÝ TÁBOR SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 222 (rus. Akťubinskij lager Upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR № 222 nebo zkr. lager UVPI NKVD SSSR № 222) 1.

Byl zřízen rozkazem z 28. 7. 1944 O využití válečných zajatců na stavbách a v podnicích Lidového komissariátu vnitra SSSR 2 ve střední Asii v Kazašské sovětské socialistické republice (od roku 1991 samostatná Kazašská republika; kaz. Kazakhstan Respublikasy) na území Akťubinské oblasti (dnes Aktobská oblast; kaz. Aktöbe oblysy) v městě Akťubinsk (dnes Aktöbe) zřejmě z  AKŤUBINSKÉHO TÁBORA LIDOVÉHO KOMISARIÁTU SSSR PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE (viz). Kontingent tvořilo 2500 japonských zajatců a internovaných Ukrajinců a Poláků a příslušníků dalších zemí, pracujících společně s vězni AKŤUBINLAGU (viz) na Akťubinském kombinátu niklové ocele a v okolních rudných dolech. Tábor je zmiňován také v záznamech z roku 1947. Viz rovněž ČELKAR, IRGIZLAG a URALSKLAG.


  1. Od roku 1945 Akťubinský tábor Hlavní správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu [od roku 1946 Ministerstva] vnitra SSSR č. 222 (rus. Akťubinskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR № 222 nebo zkr. lager GUVPI NKVD [MVD] SSSR № 222). 

  2. Rus. Ob ispolzovanii vojennoplennych na stroitělstvě i proizvodstvě NKVD SSSR.