NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR A STAVBA SAMOSTATNÉHO DMITROVSKÉHO RAJONU HLAVNÍ SPRÁVY NÁPRAVNĚPRACOVNÍCH TÁBORŮ LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR

NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR A STAVBA SAMOSTATNÉHO DMITROVSKÉHO RAJONU HLAVNÍ SPRÁVY NÁPRAVNĚPRACOVNÍCH TÁBORŮ LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR 1 (rus. Ispravitělno-trudovoj lageri Stroitělstvo otdělnogo Dmitrovskogo rajona Glavnogo upravlenija ispravitělno-trudovych lagerej Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. ITL i Stroitělstvo otdělnogo Dmitrovskogo rajona GULAGa NKVD SSSR).

Zřízen: 31. 1. 1938 z DMITLAGU (viz) 2.

Zrušen: 9. 9. 1938 reorganizováním na samostatný táborový úsek při strojírenském závodě Hlavní správy nápravněpracovních táborů Lidového komisariátu vnitra SSSR v Dmitrovu (rus. otdělnyj lagernyj učastok při mechaničeskom zavodě Glavnogo upravlenija ispravitělno-trudovych lagerej Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR v gorodě Dmitrově nebo zkr. otdělnyj lagernyj učastok při mechzavodě GULAGa NKVD SSSR v g. Dmitrovu).

Byl podřízen: Hlavní správě nápravněpracovních táborů Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULAG NKVD SSSR).

Nacházel se: v centru Ruska v Moskevské oblasti 3.

Správa sídlila: v městě Dmitrov 4.

Oficiálně udávané počty vězňů: ruskými historiky nenalezeny.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: dokončovací práce na stavbě kanálu Moskva─Volha 5; práce pro Lidový komisariát vodního hospodářství SSSR (rus. Narodnyj komissariat vodnogo chozjajstva SSSR nebo zkr. Narkomvod SSSR) při provozu a údržbě kanálu; stavba stadiónu Dynamo (rus. Dinamo) v Moskvě 6; stavba domu Lidového komisariátu vnitra SSSR v Chimkách 7.


 1. Rajon byl mezičlánek ve vnitřním uspořádání sovětských táborů, vzniklý zřejmě v důsledku potřeby sladit (propojit) jejich strukturu s činností specializovaných výrobních správ a dalších penitenciárních institutů, zabezpečujících vězeňskou nebo nucenou pracovní sílu pro aktuální potřeby sovětského národního hospodářství nebo jednotlivých regionů země. 

 2. V rámci samostatného Dmitrovského rajonu Lidového komisariátu vnitra SSSR bylo vytvořeno devět táborových úseků: Dmitrovský, Chimský, Choroševský, Olšanský, Jachromský, Mechzavodský, Omutňanský, Perervinský a Volžský. 

  Označení táborový úsek (rus.lagernyj učastok) bylo ve vnitřním uspořádání ústředně řízených sovětských táborů ojedinělé. Šlo patrně o přechodné označení vyčleněného tábora.

 3. V letech 1932─1956 bylo v různých dobách v Moskevské oblasti ještě 34 dalších ústředně řízených táborů (táborových komplexů). Kromě toho desetitisíce vězňů se nalézaly v táborech podléhajících oblastním orgánům. 

  Přímo v Moskvě sídlily správy čtyř ústředně řízených táborů.

  Ještě v roce 2003 bylo v Moskevské oblasti devatenáct Nápravních kolonií Hlavní správy výkonu trestu Ministerstva spravedlnosti Ruské federace (rus. Ispravitělnaja kolonija Glavnogo upravlenija ispolněnija nakazanija Ministěrstva justicii Rossijskoj federaciji nebo zkr. IK GUIN Minjust RF).

  V Moskvě sídlí dvě nápravní kolonie.

 4. Dnes přístav na trase Moskevského kanálu. 

  V Dmitrovu sídlily rovněž správy: 1932─1938 Dmitlagu; 1938─1940 Nápravněpracovního tábora Dmitrovských strojíren; 1949─1952 Stavby 560 s nápravněpracovním táborem a 1952─1953 Nápravněpracovního tábora „AŠ“ (všechny viz). V roce 1945 zde sídlil také Dmitrovský tábor Hlavní správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu vnitra SSSR č. 272 (viz).

 5. Dnes Moskevský průplav zabezpečující hlavní zásobování ruské metropole vodou. 

 6. Na severozápadě Moskvy; dnes součást rozsáhlého sportovního komplexu. 

 7. Vesnice Chimki severozápadně nedaleko Moskvy.