NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR A STAVBA JIHOVÝCHODNÍHO PŘÍSTAVIŠTĚ

NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR A STAVBA JIHOVÝCHODNÍHO PŘÍSTAVIŠTĚ (rus. Ispravitělno-trudovoj lager [ITL] i Stroitělstvo Jugo-Vostočnoj gavani).

Další oficiálně používané označení: Ispravitělno-trudovoj lager (ITL) Stroitělstva Južnoj gavani.

Ve vzpomínkách některých pamětníků nazývaný: Južnaja Gavaň.

Zřízen: 5. 7. 1937.

Zrušen: 29. 2. 1940 předáním CHIMLAGU.

Byl podřízen: Hlavní správě nápravněpracovních táborů Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULAG NKVD SSSR).

Nacházel se: v sovětské metropoli Moskvě 1.

Správa sídlila: ve vesnici Kožuchovu (součást Proletářského obvodu města) v bezprostředním sousedství stavby.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 10. 1937 3301; 1. 1. 1938 5845 2; 1. 1. 1939 4376.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba Jižního přístaviště v Moskvě 3.


 1. V letech 1932─1956 bylo v různých dobách v Moskevské oblasti ještě 34 dalších ústředně řízených táborů (táborových komplexů). Kromě toho desetitisíce vězňů se nalézaly v táborech podléhajících oblastním orgánům. 

  Přímo v Moskvě sídlily správy čtyř ústředně řízených táborů.

  Ještě v roce 2003 bylo v Moskevské oblasti devatenáct Nápravních kolonií Hlavní správy výkonu trestu Ministerstva spravedlnosti Ruské federace (rus. Ispravitělnaja kolonija Glavnogo upravlenija ispolněnija nakazanija Ministěrstva justicii Rossijskoj federaciji nebo zkr. IK GUIN Minjust RF).

  V Moskvě sídlí dvě nápravní kolonie.

 2. Jeden (!) vězeň odsouzený za kontrarevoluční činy a 795 jako společensko nebezpečné živly (rus. socialno opasnyj element nebo zkr. SOE) nebo společensko škodlivé živly (rus. sociaĺno vrednyj element nebo zkr. SVE). 

 3. Spolu s Jižním říčním přístavem a Jižním nákladním přístavem součást soustavy zařízení Moskevské říční paroplavby v Nagatinu na jihu města; určené pro náklady směřující po dolním toku řeky Moskvy, Oky a Volhy. 

  Podle jiných pramenů vězni rovněž prováděli čistění řek Ljublinky a Perervy a budovali Lichoborský vodojem. Lichoborka je pravý přítok Jauzy na severu Moskvy; kanálem vybudovaným zakrátko nato vězni Chimlagu přivádí z Chimkiské vodní nádrže přes Golivinské rybníky do Jauzy vodu z Volhy.