NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR A STAVBA HORNOSAMGORSKÉHO MELIORAČNÍHO SYSTÉMU

NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR A STAVBA HORNOSAMGORSKÉHO MELIORAČNÍHO SYSTÉMU (rus. Ispravitělno-trudovoj lager [ITL] i Stroitělstvo Verchně-Samgorskogo orošenija).

Zřízen: 23. 5. 1941.

Zrušen: 28. 6. 1941.

Byl podřízen: Hlavní správě táborů výstavby vodohospodářských zařízení Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej gidrotěchničeskogo stroitělstva Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. Glavgidrostroj NKVD SSSR nebo GULGTS NKVD SSSR).

Nacházel se: v Zakavkazsku v Gruzínské sovětské socialistické republice (dnes samostatná Gruzínská republika; gruz. Sakartvelos Republika).

Správa sídlila: ruským historikům se nepodařilo zjistit.

Oficiálně udávané počty vězňů: ruskými historiky nenalezeny 1.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba Hornosamgorského melioračního systému 2.


  1. Útok Německa na SSSR zřejmě budování tábora přerušil. 

  2. Údolí Samgori je stepní oblast na východě republiky pod Tbilisi; dnes je známá svým vinařstvím a rovněž se hovoří o bohatých zásobách zdejších ropných nalezišť. Zatím však přes Samgori vede pouze ropovod z ázerbájdžánského Baku.