NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR A STAVBA HORNOOKSKÉHO VODNÍHO DÍLA

NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR A STAVBA HORNOOKSKÉHO VODNÍHO DÍLA (rus. Ispravitělno-trudovoj lager [ITL] i Stroitělstvo Verchně-Okskogo gidrouzla).

Zřízen: v první polovině roku 1941.

Zrušen: 28. 6. 1941 po útoku Německa na SSSR.

Byl podřízen: Hlavní správě táborů výstavby vodohospodářských zařízení Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej gidrotěchničeskogo stroitělstva Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. Glavgidrostroj NKVD SSSR nebo GULGTS NKVD SSSR).

Nacházel se: v centru Ruska v Tulské oblasti (později území Kalužské oblasti).

Správa sídlila: v katastru města Kalugy.

Oficiálně udávané počty vězňů: ruskými historiky nenalezeny 1.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba Hornookského vodního díla na řece Oka 2 u města Kalugy (Kalužská hydroelektrárna).


  1. Útok Německa na SSSR zřejmě budování tábora přerušil. 

  2. Největší pravostranný přítok Volhy dlouhý 1500 km; pramení ve Středoruské vrchovině a je významnou součástí sítě vodních dopravních cest na jihu Ruska.