NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR A STAVBA č. 3 BAŠSPECNĚFTĚSTROJE

NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR A STAVBA č. 3 BAŠSPECNĚFTĚSTROJE (rus. Ispravitělno-trudovoj lager [ITL] i Stroitělstvo № 3 Bašspecněftěstroja).

Zřízen: 4. 8. 1952.

Zrušen: 29. 4. 1953.

Byl podřízen: nejprve Správě nápravněpracovních táborů a Bašspecněftěstroje (rus. Upravlenije Ispravitělno-trudovych lagerej i Bašspecněftěstroja nebo zkr. Upr. ITL i Bašspecněftěstroja) v rámci Hlavní správy táborů pro výstavbu závodů na zpracování ropy a výrobu syntetického paliva Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije po stroitělstvu něftěpererabatyvajuščich zavodov i predprijatij iskusstvennogo židkogo topliva Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. Glavspecněftěstroj MVD SSSR či GSNS MVD SSSR) a od 2. 4. 1953 Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva spravedlnosti SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva justiciji SSSR nebo zkr. GULAG MJu SSSR).

Nacházel se: na jižním Uralu v Baškirské autonomní sovětské socialistické republice (dnes Baškirská republika v rámci Ruské federace; baš. Respublika Baškortostan) 1.

Správa sídlila: 102 km severně od hlavního města republiky Ufy na pravém břehu řeky Belaja v městě Birsku.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 12. 1952 1544 2.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba ropných těžebních podniků.


  1. Viz Nápravněpracovní tábor a Stavba č. 1 Bašspecněftěstroje pozn. 1. 

  2. 38 vězňů bylo odsouzeno za kontrarevoluční činnost.