NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR A STAVBA č. 2 BAŠSPECNĚFTĚSTROJE

NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR A STAVBA č. 2 BAŠSPECNĚFTĚSTROJE (rus. Ispravitělno-trudovoj lager [ITL] i Stroitělstvo № 2 Bašspecněftěstroja).

Zřízen: 4. 8. 1952.

Zrušen: 29. 4. 1953.

Byl podřízen: nejprve Správě nápravněpracovních táborů a Bašspecněftěstroje (rus. Upravlenije Ispravitělno-trudovych lagerej i Bašspecněftěstroja nebo zkr. Upr. ITL i Bašspecněftěstroja) v rámci Hlavní správy táborů pro výstavbu závodů na zpracování ropy a výrobu syntetického paliva Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije po stroitělstvu něftěpererabatyvajuščich zavodov i predprijatij iskusstvennogo židkogo topliva Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. Glavspecněftěstroj MVD SSSR či GSNS MVD SSSR) a od 2. 4. 1953 Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva spravedlnosti SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva justiciji SSSR nebo zkr. GULAG MJu SSSR).

Nacházel se: na jižním Uralu na východě Baškirské autonomní sovětské socialistické republice (dnes Baškirská republika v rámci Ruské federace; baš. Respublika Baškortostan) v Ulu-Těljakském okresu (dnes Iglinský) nejprve u vesnice Kulťuba a později u vesnice Krasnyj Voschod 1.

Správa sídlila: ruskými historiky nebylo zjištěno.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 12. 1952 1034.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba ropných těžebních podniků; stavba Šakšské cihelny.


  1. Podle dochovaných dokumentů sestával komplex nápravněpracovního tábora ze dvou táborových oddělení: Šakšinského stavebního rajonu (rus. Šakšinskij strojrajon) v lokalitě železniční stanice Šakša a Ulu-Těljakského stavebního rajonu (rus. Ulu-Těljakskij strojrajon) v lokalitě železniční stanice Aša u stejnojmenného města v Čeljabinské oblasti. 

    Viz rovněž Nápravněpracovní tábor a Stavba č. 1 Bašspecněftěstroje pozn. 1.