NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR A STAVBA č. 1 TATSPECNĚFTĚSTROJE

NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR A STAVBA č. 1 TATSPECNĚFTĚSTROJE (rus. Ispravitělno-trudovoj lager [ITL] i Stroitělstvo № 1 Tatspecněftěstroja).

Zřízen: 4. 8. 1952.

Zrušen: 29. 4. 1953.

Byl podřízen: nejprve Správě nápravněpracovních táborů a Tatspecněftěstroje (rus. Upravlenije Ispravitělno-trudovych lagerej i Tatspecněftěstroja nebo zkr. Upr. ITL i Tatspecněftěstroja) v rámci Hlavní správy táborů pro výstavbu závodů na zpracování ropy a výrobu syntetického paliva Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije po stroitělstvu něftěpererabatyvajuščich zavodov i predprijatij iskusstvennogo židkogo topliva Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. Glavspecněftěstroj MVD SSSR či GSNS MVD SSSR) a od 2. 4. 1953 Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva spravedlnosti SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva justiciji SSSR nebo zkr. GULAG MJu SSSR).

Nacházel se: ve středním Povolží v Tatarské autonomní sovětské socialistické republice (dnes Tatarská republika v rámci Ruské federace; tat. Respublika Tatarstan).

Správa sídlila: na východě republiky 279 km jihovýchodně od Kazaně na levém břehu Zaje (přítok Kamy) ve vesnici Almeťjevo (dnes město Almeťjevsk).

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 12. 1952 2203 1.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba ropných těžebních podniků 2.


  1. Osmdesát vězňů bylo odsouzeno za kontrarevoluční činnost. 

  2. Na místě nových nalezišť ropy a přírodního plynu u osady Romaškino. Dnes součást akciové společnosti Tatněfť.