NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR A STAVBA č. 1 BAŠSPECNĚFTĚSTROJE

NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR A STAVBA č. 1 BAŠSPECNĚFTĚSTROJE (rus. Ispravitělno-trudovoj lager [ITL] i Stroitělstvo № 1 Bašspecněftěstroja).

Zřízen: 4. 8. 1952.

Zrušen: 29. 4. 1953.

Byl podřízen: nejprve Správě nápravněpracovních táborů a Bašspecněftěstroje (rus. Upravlenije Ispravitělno-trudovych lagerej i Bašspecněftěstroja nebo zkr. Upr. ITL i Bašspecněftěstroja) v rámci Hlavní správy táborů pro výstavbu závodů na zpracování ropy a výrobu syntetického paliva Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije po stroitělstvu něftěpererabatyvajuščich zavodov i predprijatij iskusstvennogo židkogo topliva Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. Glavspecněftěstroj MVD SSSR či GSNS MVD SSSR) a od 2. 4. 1953 Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva spravedlnosti SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva justiciji SSSR nebo zkr. GULAG MJu SSSR).

Nacházel se: na jižním Uralu v Baškirské autonomní sovětské socialistické republice (dnes Baškirská republika v rámci Ruské federace; baš. Respublika Baškortostan) 1.

Správa sídlila: 170 km od hlavního města republiky Ufy ve vesnici Tujmazy 2 na řece Usni na západní hranici republiky s Tatarstánem

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 12. 1952 1224.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba ropných těžebních podniků 3.

 Od roku 1960 město; dnes s téměř 100 tisíci obyvateli.


  1. V letech 1949─1955 bylo na území tehdejší Baškirské autonomní sovětské socialistické republiky rozmístěno v různých dobách celkem osm nápravněpracovních táborů. 

  2. Dnes dceřina společnost komplexu Baškirněfť akciová společnost Tujmaza-Něfť.