NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR A STAVBA BOROVIČSKÉ HYDROELEKTRÁRNY

NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR A STAVBA BOROVIČSKÉ HYDROELEKTRÁRNY (rus. Ispravitělno-trudovoj lager i Stroitělstvo Borovičeskoj gidroelektrostanciji nebo zkr. ITL i Stroitělstvo Borovičeskoj GES).

Další oficiálně používané označení: Mstinstroj.

Zřízen: 9. 9. 1940.

Zrušen: 24. 2. 1941 přičleněním táborových jednotek do BOROVIČSKÉHO NÁPRAVNĚPRACOVNÍHO TÁBORA (viz).

Byl podřízen: Hlavní správě táborů výstavby vodohospodářských zařízení Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej gidrotěchničeskogo stroitělstva Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. Glavgidrostroj NKVD SSSR nebo GULGTS NKVD SSSR).

Nacházel se: na severozápadě Ruska.

Správa sídlila: na východě Leningradské oblasti (dnes území Novgorodské oblasti) v Mstské kotlině v městě Boroviči na řece Mstě 1.

Oficiálně udávané počty vězňů: 10. 1940 204; 1. 1. 1941 3142; 1. 2. 1941 4707.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: výstavba Borovičské hydroelektrárny na řece Mstě.

 194 km východně od Novgorodu.